2. etape

Efter strabadserne på 1. etape syntes det store felt at have indstillet sig på en rolig dag, på trods af de skrappe stigninger såvel i starten af etapen som senere nær afslutningen. Det lange stræk mellem de to officielle forplejningszoner gjorde det også nødvendigt for rytterne at indgå indbyrdes aftaler om uofficielle spise- og drikkepauser.

Efter at Lars B. Jespersen måtte udgå medens han bar den prikkede bjergtrøje har rytterne sikkert også indstillet sig på at tage det roligt, og sikre sig at kræfterne slår til til målet i København.

På trods af det rolige tempo lykkedes det alligevel holdkaptajnen at komme ud for et styrt - dog ikke med alvorlige konsekvenser. Til gengæld var der, måske også som et resultat af at feltet tog den med ro, kun meget ubetydelige defekter på materiellet. Måske har en medvirkende årsag også været at de deltagende motionister var stoppet efter 1. etape, og dermed ikke bragte uro i feltet ved deres uprofessionelle kørsel.

7 - Vejle Bryghus

Vejle Bryghus var det første af 2. etapes kun 2 forplejningszoner, så der måtte naturligvis sørges for rigeligt brændstof den det meget lange stræk frem til næste forplejningszone i Virklund. Feltet fik da også både frokost og smagsprøver på øllet.

Vejle Bryghus ligger i Bryggergården, en kombination af gammelt og nyt, som foruden bryghuset også huser en række barer og restauranter.

Vejle har naturligvis haft bryggerier i såvel 1800- som 1900-tallet, men byens store bryggeri, Bryggeriet Vejle, blev et af ofrene i en af de tidligste store bryggerisammenlægninger i provinsen. I 1898 gik I.W.Nielsens Bryggeri, under navnet Bryggeriet Vejle, sammen med Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri og Fæstningsbryggeriet Fredericia i Østjyske Bryggerier A/S, der også kom til at omfatte Bryggeriet Ceres. Østjyske Bryggerier skiftede navn til Ceres i 1955, i 1973 stoppede produktionen i Vejle, der dog fortsatte som tapperi til 1976 - og nu er Ceres en del af Royal Unibrew, uden produktion i Jylland.

Holdkaptajnen er hurtigere end sin egen skygge - man ser ham klart, og øjeblikket efter er han væk!

8 - Virklund Bryghus

Virklund Bryghus ligger i Jylland, hvor underdrivelse og bekedenhed siges at være gennemgående karaktertræk. Det meget beskedne skilt på den store mur kunne da også lede tankerne i den retning, men når bryghuset så stiller med smagsprøver på hele 12 forskellige øl, hvoraf de tre store på billedet herunder tydeligt fører sig frem, kunne man få den fornemmelse at det kun er en facade, og at Virklund Bryghus meget gerne vil løfte skæppen lidt så man kan se lyset.

Indelukket ?

Gudenåens Camping, som lagde plads til det store felts overnatning efter 2. etape, hed tidligere Indelukkets Camping. Man forstår det næppe, for der er masser af frisk luft og meget højt til loftet.

Links 2. etape

Vejle Bryghus

Virklund Bryghus