Propositioner

Danske Ølentusiaster byder alle medlemmer med gyldig licens, TV- radio- eller anden, velkommen til Tour de Bière 2010.

Klasser: Af systemmæssige årsager er tilmelding åbent for alle klasser. Såfremt du ikke kan klassificeres bedes du undlade tilmelding til dette løb. Eventuelt indbetalt startgebyr fortabes ved tilmelding.

Ryttere vil automatisk, efter tilmeldingsfristens udløb, blive klassificerede som klassificerbare.

Numre: Da vi forventer at alle klasser vil lave numre udleveres der ikke numre ved start. Der skal medbringes egne chips, kartoffel- eller andre, ryttere der ikke har chips må låne sig frem.

Sted: Banegårdspladsen, Kolding.

Tilmelding: Senest: 30. juni 2010

Løbstype: Etapeløb

Hjemmeside: tour.ale.dk

Start og mål: Banegårdspladsen, Kolding / Ryesgade, København

Tidsplan: Vi forventer at være i mål 10 dage efter start

Rute: Vanskelig, med utallige indlagte bjergetaper!

Ruterne kan findes på Ruten 2010 - detaljer kan ses på Google Maps.

Startgebyr: Nej

Efteranmeldelse: Afgøres suverænt af Holdkaptajnen.

Parkering: Cykler bedes ved ophold på ruten stillet pænt til side og i opret position.

Omklædning: Omklædning, bad, overnatning og morgenmad fremgår af ruteplan.

Indskrivning: Forud for start. Der køres med egne numre, og ellers bruges lånenumre. Der køres med egne chips.

Kontakt: Ole Madsen

Email: ole.madsen@remove-this.ale.dk

Yderlige Information: Opvarmning bedes foregå i god tid før hver enkelt etape - og ikke på ruten. Bemærk de meget stramme regler for langning - kun én øl pr. mand i hver forplejningszone!

Langning

Som sædvanlig er der langning i forud fastsatte forplejningszoner under Tour de Bière.
Langningen foregår som ved internationale løb, her illustreret ved en langning uden for Hausbrauerei Watzke under et løb i Dresden.