Propositioner

Danske Ølentusiaster byder alle medlemmer med gyldig licens, TV- radio- eller anden, velkommen til Tour de Bière 2012.

Motto: "De tog vest på" eller "Jylland på langs"

Klasser: Af systemmæssige årsager er tilmelding åbent for alle klasser. Såfremt du ikke kan klassificeres bedes du undlade tilmelding til dette løb. Eventuelt indbetalt depositum fortabes ved tilmelding.
Ryttere vil automatisk, efter tilmeldingsfristens udløb, blive klassificerede som klassificerbare.

Numre: Da vi forventer at alle klasser vil lave numre udleveres der ikke numre ved start. Der skal medbringes egne chips, kartoffel- eller andre, ryttere der ikke har chips må låne sig frem.

Løbstype: Etapeløb.

Hjemmeside: tour.ale.dk

Start og mål: Ølympiaden i Åbenrå -> Skagens gren

Tidsplan: Vi forventer at være i mål 8 dage efter start.

Rute: Vanskelig, med utallige indlagte bjergetaper!

Ruterne kan findes på Ruten 2012 (når disse ligger klar) - detaljer kan ses på Google Maps.

Max deltagerantal: 30

Tilmelding: Senest 27. maj

Tilmelding er først gældende når depositum er indbetalt, og her er der tale om "Først til mølle ..."

Startgebyr: 4500,- kr

Depositum: 1000,- kr

Konto til indbetaling af depositum/startgebyr: 5986 1110753

Efteranmeldelse: Afgøres suverænt af Holdkaptajnen.

Parkering: Cykler bedes ved ophold på ruten stillet pænt til side og i opret position.

Omklædning: Omklædning, bad, overnatning og morgenmad fremgår af ruteplan.

Indskrivning: Forud for start. Der køres med egne numre, og ellers bruges lånenumre. Der køres med egne chips.

Kontakt: Ole Madsen

Email: ole.madsen@remove-this.ale.dk

Information: Opvarmning bedes foregå i god tid før hver enkelt etape - og ikke på ruten. Det samme gælder træningen.