Propositioner

Tour de Bière byder alle medlemmer af Danske Ølentusiaster med gyldig licens, TV- radio- eller anden, velkommen til Tour de Bière 2013.

Motto: "De red østpå!"

Klasser: Af systemmæssige årsager er tilmelding åbent for alle klasser. Såfremt du ikke kan klassificeres bedes du undlade tilmelding til dette løb. Eventuelt indbetalt depositum fortabes ved tilmelding.
Ryttere vil automatisk, efter tilmeldingsfristens udløb, blive klassificerede som klassificerbare.

Numre: Da vi forventer at alle klasser vil lave numre udleveres der ikke numre ved start. Der skal medbringes egne chips, kartoffel- eller andre, ryttere der ikke har chips må låne sig frem.

Løbstype: Etapeløb.

Hjemmeside: tour.ale.dk

Start og mål: ?-?

Tidsplan: Vi forventer at være i mål 7 dage efter start.

Rute: Vanskelig, med utallige indlagte bjergetaper!

Ruterne kan findes på Ruten 2013 (når disse ligger klar) - detaljer kan ses på Google Maps.

Max deltagerantal: 30

Tilmelding: Senest 31. januar 2013

Tilmelding er først gældende når depositum er indbetalt, og her er der tale om "Først til mølle ..."

Startgebyr: 4999,- kr

Depositum: 1000,- kr

Konto til indbetaling af depositum/startgebyr: 4001 3156894869

Efteranmeldelse: Afgøres suverænt af Holdkaptajnen.

Parkering: Cykler bedes ved ophold på ruten stillet pænt til side og i opret position.

Omklædning: Omklædning, bad, overnatning og morgenmad vil fremgå af ruteplan.

Indskrivning: Forud for start. Der køres med egne numre, og ellers bruges lånenumre. Der køres med egne chips.

Kontakt: Hans Åge Kjeldsen

Email: habikjeldsen@remove-this.gmail.com

  

Information: Opvarmning bedes foregå i god tid før hver enkelt etape - og ikke på ruten. Det samme gælder træningen.