Propositioner

Tour de Bière byder alle medlemmer af Danske Ølentusiaster med gyldig licens, TV- radio- eller anden, velkommen til Tour de Bière 2014.

Motto: "De tager på Øhop!"

Bornholm, Sjælland, Fyn og Als med afslutning på halvøen der er landfast med bl.a. Tyrkiet.

Klasser: Af systemmæssige årsager er tilmelding åbent for alle klasser. Såfremt du ikke kan klassificeres bedes du undlade tilmelding til dette løb. Eventuelt indbetalt depositum fortabes/omsættes til ølindkøb til feltet.
Ryttere vil automatisk, efter tilmeldingsfristens udløb, blive klassificerede som klassificerbare.

Numre: Da vi forventer, at alle klasser vil lave numre udleveres der ikke numre ved start. Der skal medbringes egne chips, kartoffel- eller andre, ryttere der ikke har chips må låne sig frem.

Løbstype: Etapeløb.

Løbslængde antages til ca 700 km fra start til mål

Etapesejre findes ikke idet det tilstræbes at alle kommer samtidig i mål

Gul trøje tildeles hver dag en ny rytter

Prikket bjergtrøje tildeles ligeledes hver dag en ny rytter

Hjemmeside: tour.ale.dk

Start og mål: Start i København den 28. juni og mål i Kolding den 5. juli med hjemrejse den 6. juli.

Tidsplan: Vi forventer at være i mål 7 dage efter start, og rejse hjem 8.dagen.

Rute: Vanskelig, med utallige indlagte ’bjergetaper’!

Ruterne kan findes under tour.ale.dk på Ruten 2014

Max deltagerantal: 30 i feltet

Servicegruppen er 3-6 personer tilmeldt denne med 40% deltagerbetaling

Cykeltøj: se ’påklædning’

Tilmelding: Senest 31. januar 2014 via https://tourdebiere.nemtilmeld.dk  

Tilmelding er først gældende når depositum er indbetalt, og her er der tale om "Først til mølle ..."

Startgebyr: 4999,- kr ( incl. depositum)

Depositum: 1000,- kr betales ved tilmelding

Afslutningsfest den 5. juli kl 18,30 i Kolding

Aftenhygge skal du påregne forekommer hver dag efter kl 18,00

Cykelbukser – se ’påklædning’.

Cykellås kan stærkt anbefales da det erfaringsmæssigt er eftertragtet at besidde en cykel med påsatte DØE mærker. Anvend evt. kædelås sammen med en anden rytter.

Cykelpumpe findes i servicevognen.

Dopingkontrol skal du med erfaringer fra tidligere år være forberedt på under hele touren. Ingen er på nuværende tidspunkt testet negativ.

Efteranmeldelse afgøres suverænt af holdejer/juntaen.

Forplejning sker efter holdejer/juntaens fastlagte plan og er inkluderet i deltagergebyret. Ros til forplejningen skal omgående tilstilles servicegruppen andre bemærkninger kan meddeles holdejer/juntaen. Specialkrav til såvel fast som flydende føde er for deltagerens egen regning og risiko.
Du skal selv medbringe bestik, tallerkner og krus, du kan påregne selv at få lov til at vaske det op, derfor er det en god ide også at medbringe et viskestykke

Frugt skal du påregne stort set altid bliver udleveret ved pitstop.

Følgebiler er en naturlig ting ved et så stort og seriøst arrangement. Anmodning om sponsorstøtte i form af følgebil kan rettes til kontaktperson. Ryttere kan kortvarigt være placeret i følgebil.(se sat i følgebil og ud af følgebil)

Gps må du gerne medbringe, husk at oplyse dens id så holdejer altid kan finde dig.

Indskrivning forud for start. Der køres med egne numre, og ellers bruges lånenumre. Der køres med egne chips.

Juntaen er løbsledelsen hvis beslutninger, der er udmeldt ikke står til debat men skal følges.

Kondition forventes at være på den personlige højde og det forventes at den enkelte rytter har bragt sin kondition derop ved intensiv træning fra marts måned frem til løbstart.

Kontakt: Gert Højer Petersen ghp@remove-this.danskemedier.dk  eller Torben Nielsen tn.goodwill@remove-this.mail.tele.dk 

Langning sker ved hvert besøg og officielle pitstop. Der er 3 autoriserede langere med i truppen, heraf er de 2 skiftevis i funktion.

Lapning kan forekomme at skulle ske, det varetages i givet fald af dagens mekanikerhold, som hovedregel under et pitstop, hvorfor den ramte cyklist må fortsætte frem til pitstop enten i følgebil eller på lånt cykel.

Morgensamling styres hver dag af holdejer der er mødepligt.

Morgensang indleder dagen og lydkvaliteten af denne afslører forløbet af aftenhygge fra dagen før.

Mødetider er angivet i tidsplanen og skal overholdes, bl.a. af hensyn til de aftaler vi har med besøgssteder, cykelholdet o.s.v.

Olieafsmitning på kropsdele skal straks fjernes således at alle ser rene ud.

Omklædning, bad, overnatning og morgenmad vil fremgå af ruteplan.

Oprydning skal du være indstillet på at deltage i, da der hver dag udpeges nyt oprydning/servicehold.

Opvarmning bedes foregå i god tid før hver enkelt etape - og ikke på ruten.

Overnatning er med i den samlede pris for deltagelse i Touren, du skal selv medbringe sengetøj og altid et lagen (til brug på vandrehjem) samt håndklæde

Parkering af Cykler bedes ved ophold på ruten altid stillet pænt til side og i opret position.

Pitstop er et reglementeret stop mellem 2 officielle besøg, anvendes til optankning af vand, frugt og gerne lidt slik. Ligeledes foretager mekanikerholdet evt. lapninger og andre tekniske opgaver.

Puls skal du indrette dig på kan være et meget svingende tal, stiger ofte proportionelt med landskabet, og vise versa.

Påklædning foretages personlig af rytteren. Der er krav til, at der skal cykles i det slimline udleverede cykeltøj, der forventes at være rent og nystrøget.
Der udleveres 2 cykeltrøjer og 1 par cykelbukser. Cykelbukser kan evt. fravælges, men kun såfremt du har et par ’Tour de Biére’ fra et tidligere år, det er et krav du bruger ’Tour de Biére’ bukser på touren.

Regntøj skal du selv medbringe og antagelig bruges det slet ikke, eller måske ganske lidt.

Sadelsved kan forekomme og en af følgevirkningerne bekæmpes bedst ved vask af cykelbukser.

Sat i følgebil kan man risikere hvis juntaen vurderer den næste del af ruten har en karakter der bevirker rytteren bliver for belastet. (se ud af følgebil)

Slik kan du meget vel risikere at modtage under pitstop, tag vel imod det.

Snorken er der ingen der har noget imod. Der er fuld enighed om, at det ikke forekommer på Tour de Biére.

Styrt betragter holdejer/junta som ulovlige og kan derfor påligne en bod herfor.

Teknisk standard af cyklen forventes helt i top, ved første tekniske uheld er rytteren automatisk kandidat til mekanikerpladsen den efterfølgende dag.
Det kan anbefales at forsyne sine slanger med tynd bjergluft allerede fra dag 1

Teknisk service kan du altid anmode om fra dagens mekanikerteam.

Toiletbesøg anbefales det at afvikle ved alle besøg eller pitstop, naturligvis i dertil indrettede lokaler.

Tom emballage skal afleveres ved servicevognen.

Ud af følgebil kommer placerede ryttere så snart vanskelig del af rute er passeret. (se følgebil og sat i følgebil)

Vand tilrådes det at medtage i drikkebeholder på cyklen. Kan som regel afhentes i servicevognen.

Vask skal du påregne at varetage såfremt du har været indehaver af en af de eftertragtede gul eller prikket cykeltrøje, da den skal afleveres i renvasket og tørret stand 48 timer efter modtagelsen.

Venteliste kan forekomme ved mere end 30 deltagere til Tour de Biére 2014, du får besked herom inden udgangen af januar 2014.

Vindbreaker er en god ting at have på maven under cykeltrøjen, det kan være alt fra professionelt udstyr til avis eller et stykke plastic, men det gør godt for maven, på sigt bedre end en porter, der dog alligevel kan anbefales.