Tour de Bière 2015 blev et fantastisk cykØLløb

I dagene  27. juni til 6. juli 2015 blev Tour de Bière gennemført for 6. gang.
Hvis ikke vejret snart bliver bedre, så kan vi sige, at det var den uge i 2015, hvor der var sommer. På trods af at touren traditionen tro startede med en regnvejrsdag. Fire af de seks år har der været regnvejr første dag.
Det var en tour, der var fuldt på højde med de foregående års tour, måske endda en kende bedre. Atter en gang en tour med et fantastisk fællesskab og en perlerække af oplevelser.
689 km tilbagelagde touren på 8 cykeldage. Vi besøgte 20 nye ølsteder, 2 besøgte os på vores overnatningssted til et aftenarrangement, mens vi genså 7 ølsteder.
Det er imponerende, at vi den sjette gang, hvor vi gennemfører touren, kan finde så mange steder at besøge, hvor vi ikke har været før. Det siger noget om mangfoldigheden i den danske ølverden, at det er muligt.
Jeg vil på feltets vegne sige mange, mange tak til vores besøgssteder (medregnet de to, der besøgte os). I gav os en hjertelig modtagelse og et spændende indblik i jeres verden. Ikke to besøg er ens. Det er en årsagerne til, at man cykler med år efter år.
Også mange tak til vores overnatningssteder, hvoraf de fleste var skoler. I gav os fine rammer for at samle kræfter til næste dag.
En særlig tak til de lokalafdelinger, regioner og andre aktive i DØE, der tog imod os. Det varmede os meget.
En personlig tak til hele feltet og andre, der har gjort en indsats for touren, for jeres dejlige måde at være på og for at I gjorde jeres til at få det hele til at lykkes. Særligt vil jeg sige tak til juntaen og de tre i følgebilerne.
Touren kan genopleves, ved at læse dagsrapporterne, som du finder under fanebladet ”Touren direkte”. Hvis du klikker på linket under kameraet, så får du adgang til en mængde billeder fra dagens etape.


God læselyst
Hans Peter Jepsen
Stolt og ydmyg ”holdejer”

Seneste nyt

23.6 Rutekort og tidsplaner er nu offentliggjort

17.6 Nyhedsbrev nr. 6 ++

16.6 Langningssiden klar

10.6 "Preview" rutekort

5.6 Nyhedsbrev nr. 5 uploadet

19.5 Nyhedsbreve lagt under "Links"

18.5 Feltet offentliggjort

Yderligere information

fås hos planlægningsjuntaens medlemmer som er:

Hans Peter Jepsen
Holdejer/ruteansvarlig
Tlf. 5151 2836
hpjepsen@remove-this.gmail.com


Hans Aage Kjeldsen
Besøgsansvarlig
Tlf. 5151 2914
habikjeldsen@remove-this.gmail.com

Jørgen Henriksen
Forplejningschef
Tlf. 2645 2108
pukkelhvalen@remove-this.hotmail.com


Gert Højer Petersen
Økonomiansvarlig
Tlf. 4087 9515
ghp@remove-this.danskemedier.dk

Torben Nielsen
Info- og presseansvarlig
Tlf. 2334 7821
tn.goodwill@remove-this.mail.tele.dk