Tour de Bière gennemføres for tiende gang

I år - i dagene lørdag d. 29. juni til søndag d. 7. juli (lørdag d. 6. juli er sidste cykeldag) - gennemføres tiende tour.

Den overordnede rute er:

Kolding-Horsens -Århus-Odden-Roskilde-København-Malmø-Ystad-Bornholm-København med omegn.

Under touren besøges ligesom de foregående år 25-30 bryggerier og andre ølsteder.

Tour de Bière blev gennemført første gang i 2010. Den gang var mottoet 30 bryggerier på 10 dage. Hele 530 km nåede de 12 deltagere.

Siden den gang er Tour de Biére blevet en tradition. I 2019 gennemføres Tour de Bière for tiende gang.

I årenes løb er der sket lidt ændringer. Nu er deltagerantallet på 30-35. Der cykles nu kun 8 dage, men de daglige strækninger er blev længere. De seneste år har flere dage været over 100 km. Nu gennemføres touren første uge af skolernes sommerferie, mens den de første år var samtidig med første uge af Tour de France. Overnatning på campingpladser er nu afløst af overnatning under fast tag. Men dog fortsat med mulighed for at slå eget telt op.

Det er imponerende, at mindst halvdelen af besøgsstederne i alle årene har været “nye” (d.v.s. ikke besøgt før). 

Der skal selvfølgelig gøres noget ekstra ud af, at det er tour nummer 10. 

Tour-rytterne fra de tidligere år inviteres til at cykle med søndag d. 30.juni og fredag d. 5. juni. Det er planen, at de tidligere ryttere deltager i en trøje fra et af de år, hvor de var med. Prisen for at deltage denne dag bliver derfor begrænset, forventeligt omkring 300 kr.

Planerne for Tour de Bière 2019 offentliggøres løbende på tour.ale.dk. På siden Feltet kan du se deltagerne i 2019. Ruten kommer ganske snart.

Yderligere information

fås hos planlægningsjuntaens medlemmer som er:

Hans Peter Jepsen, Holdejer/Holdleder
Tlf. 5151 2836
hpjepsen(at)remove-this.gmail.com

Torben Nielsen, Info- og presseansvarlig
Tlf. 2334 7821
tn.goodwill(at)remove-this.mail.tele.dk

Gert Højer Pedersen, Økonomiansvarlig
Tlf. 4087 9518
Gert.Hoejer.Petersen(at)remove-this.ale.dk

Preben Schaub, Chef for servicevogne
Tlf. 6016 0354
pre47vs(at)remove-this.gmail.com

David Oxlund, ruteansvarlig
Tlf. 2856 3553
davidoxlund@gmail.com

Frank Grønning, ruteansvarlig
Tlf. 31248192
tjillefar@gmail.com

Søren Pedersen
Tlf. 53807153

soerensmad@outlook.dk