Ruten for 2020 er under udarbejdelse

Juntaen arbejder på at få besøgssteder og rute på plads.

I øjeblikket er vi 90% færdige.

 

Mon ikke vi er klar med den endelige rute omkring 1. marts.